Informační povinnost pro uchazeče, kterým má APSAZ Consulting a.s. zajistit nebo zprostředkovat zaměstnání či jinou práci

I. Kontaktní údaje správce

APSAZ Consulting a.s., sídlem Petrská 1136/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24288004.
V případě, že budete s námi chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

  • Písemně: Petrská 1136/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
  • E-mailem: info@apsaz.cz

II. Účel a právní základ zpracování

Osobní údaje (např. obsah CV) jsou zpracovávány za účelem zajištění nebo zprostředkování pracovní pozice či jiné práce, tj. uzavření pracovní či jiné smlouvy se společností Apsaz Consulting a.s. nebo vyhledání zaměstnavatele, který by mohl chtít uzavřít právě s Vámi pracovní či jinou smlouvu. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o zajištění nebo zprostředkování pracovní pozice či jiné práce (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nebo je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy na Vaši žádost.

III. Příjemce osobních údajů

Osobní údaje můžeme zaslat našim klientům a zaměstnavatelům z toho oboru, ve kterém hledáte pracovní pozici či jinou práci. Budeme ji zasílat jen těm našim klientům a zaměstnavatelům z daného oboru, o kterých si budeme myslet, že by mohli mít o Vás zájem, případně těm klientům a zaměstnavatele, které jako preferované označíte.

Příjemcem osobních údajů jsou i naši dodavatelé IT služeb, kteří pro nás provozují servery a další HW.

Dále osobní údaje zpracovávají určení spolupracovníci správce.

IV. Doba zpracování údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 12 měsíců, během které se Vám budeme snažit zajistit nebo zprostředkovat práci. V případě, že se nám v této době zajistit nebo zprostředkovat Vám práci nepodaří, budou osobní údaje zničeny (vymazány) bezodkladně po jejím uplynutí. V případě, že budeme i nadále chtít zpracovávat vaše osobní údaje, požádáme vás emailem o udělení souhlasu ke zpracování vašich osobních údajů.

V případě, že se nám podaří Vám práci zprostředkovat, budou Vaše osobní údaje smazány 6 měsíců po úspěšném zprostředkování práce. Pokud budeme chtít i nadále zpracovávat vaše osobní údaje, požádáme vás o udělení souhlasu k takovému zpracování.

IV. Doba zpracování údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 12 měsíců, během které se Vám budeme snažit zajistit nebo zprostředkovat práci. V případě, že se nám v této době zajistit nebo zprostředkovat Vám práci nepodaří, budou osobní údaje zničeny (vymazány) bezodkladně po jejím uplynutí. V případě, že budeme i nadále chtít zpracovávat vaše osobní údaje, požádáme vás emailem o udělení souhlasu ke zpracování vašich osobních údajů.

V případě, že se nám podaří Vám práci zprostředkovat, budou Vaše osobní údaje smazány 6 měsíců po úspěšném zprostředkování práce. Pokud budeme chtít i nadále zpracovávat vaše osobní údaje, požádáme vás o udělení souhlasu k takovému zpracování.

V. Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

  • Právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím;
  • Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné Vaše osobní údaje.
  • Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, případně je vymazaly, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy abychom oznámili příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.